keskiviikko 18. toukokuuta 2016

POHJALAISTALOVERKOSTOPohjalaistaloverkosto koottiin Seinäjoen Ammattikorkeakoulun sekä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin POTRA-hankkeessa 2013-14. 

Pohjalaistaloverkosto on eteläpohjalainen yhteistyöryhmä, jossa on mukana sekä vanhoja pohjalaistaloja omistajineen että yrityksiä, joiden toiminta kohdistuu pohjalaistaloihin tai niiden käyttöön. Verkoston ideana on yhdistää perinteisen rakentamisen osaajia sekä perinteisten talojen käyttöä ja korjaustarpeita edustavia tahoja. Tavoitteena on luoda yhteistä näkemystä pohjalaistaloperinteen voimistamiseen ja edistää pohjalaisen talonpoikaisen rakennuskulttuurin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.  


Verkoston toiminnan keskeisiä arvoja ja ajatuksia.
Kuva HY Ruralia-instituutin julkaisusta "Pohjalaistalot - yhteistä kulttuuriperintöämme"


Pohjalaistalot ovat talonpoikaisen rakennuskulttuurin hienoimpia edustajia. Niitä rakennettiin 1700-luvulta aina 1900-luvun alkuun saakka. Niihin liittyvä tutkimus on ollut vähäistä, mutta nyt puhaltavat uudet tuulet ja Ruralia-instituutissa tuotetaan uutta tietoa hyödynnettäväksi käytännössä. Pohjalaistaloissa piilee lukuisia mahdollisuuksia rakentamisen, kalustamisen ja sisustamisen tuotekehitykselle - sekä pitkän ajan jälkeen uudelleen tuotantoon tuleville että aivan uusille ja alkuperäistä soveltaville innovaatioille.  

POTRA-hankkeen aikana verkoston jäsenet pohtivat erilaisia kehittämistarpeita, joita löytyi runsaasti. Niistä muodostettiin useampia erillisiä hankeaihioita liittyen tutkimuksen lisäksi mm. koulutukseen, tiedotukseen, digitaaliseen mallikirjastoon, kokeelliseen materiaalitutkimukseen ja hätäapuverkoston luomiseen tuhoutumisuhan alla oleville rakennuksille. Yhdeksi hankekokonaisuudeksi muodostui pohjalaistalolähtöisen yritystoiminnan kehittäminen sekä alan liiketoiminnan ja markkinoinnin tehostaminen - että alan osaaminen nousisi paremmin näkyviin ja osaajia etsivät ihmiset löytäisivät tarpeisiinsa parhaat asiantuntijat. Tähän tarpeeseen on nyt saatu Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitus POVER Pohjalaistaloverkoston joukkovoima -hankkeelle.    


Pohjalaistaloperinteen voimistamisen ja kehittämisen osa-alueita.
Kuva POTRA-hankkeen toiminnan ajalta,  T.Hautamäki
        
        Hankesuunnitelmassa avattiin alan yrittäjyyden ongelmia:

      * Vanhojen rakennusten omistajat ovat yhä tietoisempia kulttuuriarvoista ja kiinnostuneita oikeiden korjausmenetelmien ja -materiaalien käyttämiseen. Heidän on kuitenkin vaikea löytää asiantuntevaa korjausrakentamisen neuvontaa ja yrityksiä, jotka vastaavat heidän erityistarpeisiinsa. Ongelmana on alan yritysten heikko tunnettuus ja saatavuus.
      * Rakennusteollisuus hallitsee markkinoita käyttäen suuria summia mainontaan, markkinointiin ja mielikuvien luomiseen. Sillä on järjestelmälliset myyntiketjut ja se tuottaa ilmaisjakelulehtiä kaikkiin maan omakotitalouksiin vaikuttaen kuluttajien ostopäätöksiin. Ongelma on, että valtavirtaa edustava rakennusteollisuus pyrkii myymään ratkaisujaan myös perinteisiä ratkaisuja edellyttäviin kohteisiin, vaikka ne eivät niihin sovellu. 
      * Markkinointiympäristö on muuttumassa; halutaan ekologisia, energiaa ja luontoa säästäviä sekä entistä puhtaampia, turvallisempia ja terveellisempiä ratkaisuja myös rakennushankkeilta. Ostopäätöksiä tehdään pitemmällä tähtäimellä ja tiukemmilla arvovaatimuksilla. Uusiokäyttöä ja lähituotantoa suositaan, paikallisuuden arvo kasvaa. Perinnerakentamisessa käytetyille ratkaisuille löytyy potentiaalisia kohderyhmiä. Ongelmana on tiedon puute olemassa olevasta, kuluttajan arvoja vastaavasta tarjonnasta. 
      * Perinnerakentamiselle ja sen soveltamiselle on olemassa omat kohderyhmänsä, joille voidaan tarjota uusia kilpailukykyisiä vaihtoehtoja. Ala voi tarjota innovaatioiden aineksia paitsi alalta puuttuvalle uudelle yrittäjyydelle, myös rakennusteollisuudelle. Ongelma on, että alan yritykset ovat pieniä ja niiden on vaikea panostaa tunnettuuteen, saatavuuteen, tuotekehitykseen ja uusiin avauksiin yksinään.   

         POVER-joukkovoimahankkeen tehtävänä on panostaa tiedon tuottamiseen, sisäiseen ja ulkoiseen viestintään sekä yritysten verkostoyhteistyö- ja markkinointiosaamisen lisäämiseen. Hanke on avoin paitsi verkostoon jo kuuluville, myös uusille alan yrityksille, joista voi tulla verkoston jäseniä jatkossa. Jo hankkeen aikana, mutta erityisesti ajan myötä verkostossa nähdään, riittääkö tarjonta vai tarvitaanko sitä lisää - eli syntyykö tilaisuuksia uudelle yrittäjyydelle sekä samoille, että aivan uusille tuotantoaloille. Tähdätään siihen, että yritykset lähtevät luomaan pienempiä yritysryhmähankkeita, joissa luodaan uusia kuluttaja- ja kohdelähtöisiä palveluita ja tuotteita pohjalaistalokulttuurin ja paikallisen omaleimaisuuden vahvistamiseksi. 

Miten Pohjalaistaloverkosto voi auttaa sinua?


         Oletko sinä vanhan rakennuksen kunnostaja tai uudisrakentamisen vaihtoehtoja harkitseva? Tai pohdit talosi kalustamiseen, sisustamiseen tai pihan rakentamiseen liittyviä kysymyksiä? Sinua varten on tulossa paljon informaatiota, jota voit alkuun seurata paitsi tässä blogissa, myös Pohjalaistaloverkoston facebook-sivuilla. Hankkeen myötä rakentuu myös pohjalaistaloportaali, jonne keskitetään runsain mitoin uutta tietoa. Tervetuloa lukijaksi - ja esimerkiksi tuotekehitysideoiden antajaksi!    

         Oletko sinä sellainen eteläpohjalainen osaaja, joka voisi lähteä mukaan POVER-hankkeen toimenpiteisiin ja täydentämään Pohjalaistaloverkoston yritysten kokoonpanoa? Siinä tapauksessa ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja! Tervetuloa mukaan! Ei kommentteja:

Lähetä kommentti