maanantai 16. tammikuuta 2017

Verkoston jäsenten tarinat; Orismalan puunjalostus - Maria ja Antti Konttas


PIHAPIIRI PIKKUISEN ORISMALANJOEN RANNASSA

Marian ja Antin pihapiirillä on kokoa! Toisella puolella on perheen koti, ja toisella puolella puunjalostustoiminta - sekä vaikuttavan komea vanha pohjalaistalo! Päädyssä näkyy vuosiluku 1845, ja tuvan vieressä olevan piharadin reunimmaisen oven päällä näyttää olevan vuosiluku, joka ilmoittaa rakennuksen olevan aina vuodelta 1754 saakka.

Marian paappa Jaakko osti tilan aikoinaan, kun lapsettomaksi jäänyt Katilan pariskunta sitä hänelle ehdotti.  Sukupolvenvaihdoksessa 1960-luvun lopulla Marian vanhemmat Heikki ja Pirjo siirtyivät tilan omistajiksi ja rakensivat uuden talon 1972. "Sittemmin vanha päärakennus on toiminut mitä erilaisimpien tilaisuuksien pitopaikkana - serkut ja sisarukset ovat kokoontumisen merkeissä järjestäneet siellä muutamana kesänä kirpputori- ja kahvilatoimintaa, onpa siellä pidetty viikinkijuhliakin ja järjestetty lähipiirin syntymäpäiviä ja häitä", Maria kertoo. "Myös meidän häämme pidettiin omassa pihapiirissä: itse tilaisuus oli höyläämön puolella ja kahvitus vanhassa tuvassa!" 

"Joka vuosi siellä tehdään perinteiset siivoukset kesäksi", kertoo Maria. "Kivijalkaa on uusittu ja hyvä katto on päällä. Mutta jos sitä ihan asuinkäyttöön haluaisi joskus kunnostaa, täytyisi tunkata nurkista ja korjailla kivijalkaa lisää ja tehdä yhtä sun toista muutakin toimenpidettä", lisää Antti. "Mitään isoja remontteja siihen ei ole koskaan tehty, se on varsin perinteinen ja siistissä kunnossa".

MONIPUOLISTA MAASEUTUYRITTÄJYYTTÄ

Entiseen navettaan tehdyssä höyläämössä on erinomaiset tilat
puunjalostustoimintaa varten
Vuonna 2009 tehtiin tuorein sukupolvenvaihdos, jolloin tila tuli Marialle ja Antille. Marian vanhemmat olivat aloittaneet höyläämötoiminnan 2000-luvun alussa. Siellä tehdään perinteisiä katto- , jalka- ja karmilistoja, joille on parhaiten kysyntää nykyään. "Vanhojen talojen kunnostajat ostavat niitä sitä mukaa kun heillä kunnostus etenee, joskus huone kerrallaan. Mutta niitä myydään myös uudisrakentajille - perinteiset listat kun ovat sekä näyttäviä että laadukkaita. Rautakaupoista saa sitä tavallista tehdastuotantoa, mutta ei tällaisia erikoislistoja. Nämä ovat 4-5 tuuman laudasta höylättyjä, ja niitä on tällä hetkellä 5-6 erilaista mallia. Teriä vaihtamalla pystyy tekemään erilaisia kuvioita. Asiakas voi näyttää vanhaa listaa ja tiedustella, onnistuuko vastaavien uusien valmistus. Jos asiakas tuo oman mallin jota ei satu löytymään, ja kyse on isommasta erästä, voidaan haluttua mallia tehdä mikäli asetteet sen mahdollistavat. Muutaman metrin takia ei kuitenkaan ole taloudellisesti kannattavaa investoida uusiin teriin tai asetteita vaihtaa, joten kysynnän määrä vaikuttaa siihen, miten valikoima tulee monipuolistumaan entisestään", kertoo Antti.  "Välimatkat eivät ole mikään ongelma - tavara kulkee rahdilla ympäri Suomen. Asiakas voi toki käydä  hakemassa tilauksen täältä, ja lähialueille toimitamme tavaraa myös itse". 
     
Antti ja Maria perheineen.
Ville-pojalla on ikää 4 vuotta, Anni-tytöllä 6 vuotta
ja perheen pienin, Liisa, on 5 kk ikäinen!
Päätyö on maatilan hoitamisessa - peltojen viljelyssä ja metsätöissä - mutta tänä päivänä tarvitaan maatilan oheen sivuelinkeinoja. Höyläämön lisäksi Marialla ja Antilla on Hiipakan maatilamatkailu, jonka kautta he vuokraavat kolmea erilaista majoitusvaihtoehtoa sekä työn puolesta reissaaville että luontoelämyksiä hakeville.  Maria on koulutukseltaan tietojenkäsittelyn tradenomi ja Antilla on taustalla metallipuolen koulutus, minkä alan hommia hän on tehnytkin kauan aikaa. Maatalousopinnot tulivat tehtyä siinä vaiheessa, kun tilan ostaminen oli ajankohtaista. Nuoripari siis harjoittaa maaseutuelinkeinoja moderniin tapaan, jolloin monialaiselle osaamiselle onkin tarvetta!   
 
Puunjalostuksen parissa aloitetun toiminnan suurimpana haasteena on markkinointi. Miten toiminnan saisi ihmisten tietoisuuteen, että kysyntää riittäisi laajemmalta alueelta ja nykyistä tasaisemmin pitkin vuotta? "Suurin osa asiakkaista tulee lähialueelta. Näytepaloja lähetetään postitse, ja niiden myötä asiakkaita on tullut myös kauempaa. Buckmanin rautakauppa Isonkyrön keskustassa on ottanut listoja jälleenmyyntiin, ja sitä kautta on löytynyt muutamia uusia asiakkaita. Vastaava yhteistyökuvio jälleenmyyjien kanssa voisi olla hyvä ajatus myös muilla alueilla". 

Tulevaisuudelta nuoripari toivoo hyvää. "Vanhojen talojen kunnostajien määrä on selkeästi kasvussa. Enää ei vanhojen arvorakennusten anneta rojahtaa, vaan nyt on ymmärretty miten komeita niistä saa, kun vain tekee vähän töitä. Niitä halutaan säilyttää, ja säilyttämisen eteen halutaan nähdä tarvittava vaiva. Rakennukset on aikoinaan tehty hyvin, ja kunnostamalla niistä saa upeita!", Antti toteaa ja jatkaa: "Mitä tulee maatalouden harjoittamiseen, systeemit ovat muuttuneet rajusti. Enää ei voi pitkälle ennakoida, miten ehdot kulloinkin muuttuvat. Pitää vaan yrittää uskoa. Kun hommasta tykkää ja kun on siihen ryhtynyt". 


keskiviikko 11. tammikuuta 2017

Arkkitehti Lars-Erik Mattilan huomioita kestävästä rakentamisesta

Lars-Erik Mattila on puuseppä ja arkkitehti. Hän opettaa kestävää rakentamista Aalto-yliopistossa ja on mukana Arkkitehtitoimisto Livady Oy:ssä, joka on juuri palkittu vuoden 2016 arkkitehtuurin valtionpalkinnolla. Mattilan diplomityö, Tulevaisuuden kerrostalo v. 2014 on saanut laajaa huomiota ja oli esillä mm. Pariisin ilmastokonferenssissa. Diplomityössään Mattila kritisoi voimakkaasti nykyistä rakennuslainsäädäntöämme, joka ohjaa rakennustuotantoa lyhytnäköisesti kohti yhä teknisempää ja korjauskelvotonta rakennustapaa. Hän myös ehdottaa vaihtoehtoa, joka perustuu vanhan rakennuskantamme tarjoaman kokemusperäisen tiedon hyödyntämiseen.

Artikkeli perustuu Lars-Erik Mattilan 23.11.2016 Ähtärin Tuomarniemellä pitämään esitykseen. Esityksensä alkuun Mattila nimeää ongelman: "Nykyrakentaminen ei ole kestävän kehityksen mukaista".Kun ongelmat ovat konkreettisia, on niille oltava myös konkreettinen ratkaisu. Kun ongelmia - kuten ilmastonmuutosta, talouskriisejä, rakennusten homevaurioita - lähestytään analyyttisesti, niitä pilkotaan osiin ja yritetään ratkaista yksittäin. Jos sen sijaan ongelmia lähestytään systemaattisesti, voidaan katsoa kauemmaksi ja nähdä kokonaisuus: 

ELINKAARIAJATTELUN LUOMA KEHITYS


Helsingin Energia mittasi toteutuneita kaukolämmön kulutuslukemia per lämmitetty neliömetri vuonna 2010. Mittaustulokset kertoivat, että 1900-luvun alun vanhat kerrostalot - ne jotka ovat tänään Helsingin arvokkaimpia ja halutuimpia taloja - kuluttavat vähemmän energiaa kuin uudemmat, sotien jälkeen aina viime aikoihin saakka rakennetut kerrostalot. Jopa vähemmän, kuin kaikkein uusimmat kerrostalot. Kun tätä tietoa vertaa siihen, millainen tekninen muutos rakentamisessa tapahtui sotien jälkeen, huomataan että kulutuslukemien kasvu sijoittuu aikajanalla samoihin kohtiin, missä rakentamisessa käytetyt materiaalit  vaihtuivat:  sotien jälkeen siirryttiin mm. massiiviseen kirjahyllyrunkoon, betonisandwich-runkoon, muoveihin, ontelolaattoihin ja koneelliseen ilmastointiin. Rakennuksista tuli kulutushyödykkeitä. Niiden ei enää ollut tarkoituskaan kestää isältä pojalle: syntyi elinkaariajattelu.

Laskennallinen ja todellinen energiankulutus eivät kohtaa; vanhan rakennuksen U-arvo voi olla laskennallisesti ihan surkea - mutta totuus onkin käytännössä aivan toinen.

Kun rakennuksen elinkaari päättyy, ihminen menettää omaisuutensa. Usein hän on samalla menettänyt myös terveytensä. Meillä on valtava määrä ihmisiä, jotka ovat nyt saaneet asuntovelkansa maksettua samaan aikaan, kun rakennuksen elinkaari on lopussa. Tämän takia meillä on käsissämme massiivinen kansantaloudellinen ongelma. Ongelmaa pahentaa, että meillä rakennetaan edelleen samoin kuin 1970-luvulla.

Meillä on masentavia lukuja sadoista tuhansista ihmisistä, jotka päivittäin altistuvat sisäilmaongelmille ja homeille. Puolesta miljoonasta miljoonaan ihmistä kärsii enempi tai vähempi turvallisuudelle haitallisista ympäristöistä. Kymmenet tuhannet altistuvat pahasti. Tuhannet menettävät työkykynsä ja joutuvat yhteiskunnan ulkopuolelle. Eduskunnan tarkastusvaliokunta teetti rakennusten kosteus- ja homeongelmia koskevan tutkimuksen v. 2012. Raportissa todetaan, että "Elinkaaren loppuminen näyttää johtavan vääjäämättä sisäilmaongelmiin, joissa kosteus ja homevauriot ovat merkittävimpiä osatekijöitä". Mistä elinkaaret ovat peräisin - siihen ei tartuta.

Rooman Pantheon on kohta 1900 vuotta vanha. Se on rakennettu betonista ilman raudoituksia. Betonirakentamisen kestävyys heikkeni, kun siihen alettiin liittää raudoituksia. Raudoitus on betonirakentamisessa sekä vahvuus että sen heikoin lenkki. Puurakentamisessa raudoituksen virkaa hoitaa liima. Myös siinä liima on paitsi puurakenteen vahvuus, myös sen heikoin lenkki: kun liima pettää, menee puultakin maine.

Idea kuivaketjusta (www.kuivaketju10.fi) on otettu elintarvikepuolen kylmäketjusta ja lanseerattu rakennuspuolelle. Ajatus on sinänsä hyvä - mutta se, että rakennus on kuiva, ei merkitse suoraan sitä, että rakennus olisi myös terve. Energiatehokkuuskaan ei ole suoraan sama asia kuin terveellisyys. Se tarkoittaa vasta energiatehokkuutta, joka on osa kokonaisuutta -  ei johtotähti.

Rakentamisen energiatehokkuus perustuu nyt hetkelliselle laskennalle. Määräysten valmistelijoiden kiinnostuksen kohteena on tällä hetkellä ainoastaan hetkellinen energiankulutus - ei rakennuksen elinkaari tai pitkän aikavälin energiankulutus ja siitä koituvat kasvihuonekaasupäästöt. Nykyisten lakien mukaan passiivitalo saa sen vuoksi ekotalostatuksen. Entä jos tarkastellaankin asioita hetken sijaan 50 vuoden ajalla? Silloin nähdään, että passiivitalojen rakentamisvaiheesta aiheutuu niin paljon energiankulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä, että vie vuosikymmeniä, ennen kuin voidaan puhua minkäänlaisesta säästöstä. Mikä pahinta, sen elinkaari on, kuten miltei kaikella nykyrakentamisella, EN-standardiin tukeutuen vain 50 vuotta, minkä jälkeen tulee tarve rakentaa uudelleen. Parissa sadassa vuodessa energiansäästö ja päästöjen vähentäminen ovat kääntyneet tavoitteisiin nähden päälaelleen.

Tällaista rakentamista on vaikea perustella. Paperilla purkuvaiheessa materiaalit muuttuvat kasvihuonekaasuiksi ja menetetyiksi euroiksi. Mutta todellisuus on monipuolisempi. Ympäristöön päätyy joka purkamiskerta haitallisia aineita, joita rakentamiseen on käytetty. Monasti myös rakennus on voinut aiheuttaa terveyshaittoja käyttäjilleen lähentyessään elinkaarensa päätä.  Tätä ei kuitenkaan oteta huomioon laskukaavoissa. Kun sama ongelma on edessä taas 50 vuoden kuluttua, työnnetään ympäristöön jälleen uusia haitallisia aineita. Näin lyhyellä elinkaarella rakentamista ei siis voi perustella päästöjen vähentämisellä. Materiaaleilla on muitakin ominaisuuksia kuin ne, mitkä niille rakennusvaiheessa määritellään. Ne sisältävät vakavia ympäristöongelmia.

KEHITTYNEET RAKENNUSMATERIAALIT?


Mikä on ekologisiksi mainostettujen materiaalien todellinen ekologisuus? Ekologisuus riippuu siitä, millä yksiköllä sitä ilmaistaan. Mitataanko sitä kilowattitunteina per neliö? Mitataanko sitä euroissa? Hiilijalanjälki ja em. yksiköt ovat kuin hintalappu: ne eivät kerro mitään vaikkapa rakennusmateriaalien fyysisistä ominaisuuksista. Energiatehokkuus ei ole sama kuin ekologisuus. Hiilijalanjälki ei ole sama kuin ympäristövaikutukset. Toisin väittäminen on viherpesua.

Rakennusmateriaalien tuoteselosteista on tarkoituksella jätetty pois se, mitä ainesosia ne sisältävät. Niitä ei tarvitse merkitä. Niiden selville saaminen on hyvin vaikeaa. Tällaista tilannetta on mahdoton hallita. On lukemattomia kemiallisia yhdisteitä, joiden yhteisvaikutusta ei tiedä kukaan. CE- ja muut merkinnät ovat yhtä tyhjän kanssa. Rautakaupan suoraan kuluttajalle myymät tuotteet eivät saa sisältää aivan mitä tahansa -  mutta jos ei menekään vähittäistavaraliikkeeseen vaan hankkii materiaalit rakennusliikkeen kautta, silloin myös vaaralliset ainesosat ovat sallittuja karsinogeeneistä lähtien, eikä niistä tarvitse kertoa.  Kukaan ei silti ole ehdottanut aivan ilmeistä lähestymistapaa: niiden määrän karsimista. Jos esimerkiksi polystyreeni, polyuretaani, epoksi, PVC ja muut kemikaaleilla höystetyt materiaalit poistettaisiin ja vain luonnonmukaiset ja pitkältä ajalta tunnetut jätettäisiin jäljelle, tilanne muuttuisi aivan toiseksi.

Esimerkiksi Tukholmaan rakennetaan parhaillaan uutta sairaalaa ja siellä on suunnaton yritys pyrkiä kartoittamaan rakennusmateriaalien ainesosat potilaiden parantumiseen vaikuttavien seikkojen vuoksi. Tämä on kuitenkin vain aineiden kartoitustyötä, ei niiden vähentämistä.

Mitä korjausrakentamisessa tehdään väärin? Eduskunnan tarkastusvaliokunnan raportin mukaan korjausrakentamisessa käytetään nykyrakentamisen materiaaleja ja rakenteita, vaikka niiden tiedetään aiheuttavan ongelmia. Jos ne kerran aiheuttavat ongelmia korjausrakentamisessa, ovatko ne ongelmattomia uudisrakentamisessa?

Materiaaleista tehdään rakenteita, rakenteet vaikuttavat rakennusten sisäilman laatuun. Mitä vieraampia aineita luonnolliselle ympäristöllemme - syvältä maasta tulevia materiaaleja kuten metallit tai raakaöljy, josta muoveja valmistetaan - ja mitä hienojakoisempina pitoisuuksina ne luonnossa esiintyvät, sitä haitallisempia ne ovat meille ja luonnolliselle ympäristöllemme. Pari sanaa muovista esimerkiksi. Muovia valmistetaan raakaöljystä, josta tiedetään, että sitä ei pitäisi käyttää alkuunkaan. Muovi sitten päätyy valmistuksensa jälkeen joko jätteeksi (esim. mikromuoviksi vesistöön) tai polttouunin kautta kasvihuonekaasuksi. On näin ollen ajanhukkaa puhua muovin hienoista ominaisuuksista, kun se on peräisin lähteestä, jota ei haluta hyödyntää ja se päätyy joko jätteeksi tai kasvihuonekaasuksi, jota kumpaakaan ei haluta.
Lars-Erik Mattilan tulevaisuuden kerrostalossa
on mm. painovoimainen ilmanvaihto.
Kuva Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen sivulta.

KEHITTYNYT ILMANVAIHTO?


Kun lääkäreitä koulutetaan, heitä koulutetaan tulevasta erikoistumisalasta riippumatta tekemään ruumiinavauksia. Rakennusalalla ammattilaiset eivät tee "ruumiinavauksia" rakennuksille, vaikka niiden kautta voisi paremmin ymmärtää, mikä oli "kuolinsyy". Rakennusalalla olisi tervetullutta kokeilla edes hetki miettiä rakennuksia ihmisruumisanalogian kautta. Esimerkkinä energiaremontti: jos paksunnan ihoni vaahtomuovilla moninkertaiseksi ja ryhdyn hengittämään vain hengityslaitteen läpi, se tuskin jää muulta elimistöltäni huomaamatta.

Jokainen julkinen homerakennus on tehty kaikkien määräysten mukaan, hyvää rakennustapaa noudattaen. Niin myös tänään. Ei pidä kuitenkaan tuudittautua pelkästään määräystenmukaisuuteen: pitää tarkastella kriittisesti.

Lainsäätäjät puhuvat ulkoilmasta pienhiukkasia sisältävänä "tappajana", jolta tulisi suojautua - kun taas mikrobiologit suosittelevat tutkimusten myötä tasaamaan huoneilmaa mahdollisimman samanlaiseksi ulkoilman kanssa. Ilmanvaihdon suodatin jo itsessään sisältää aineita, jotka muuttavat homeita myrkyllisiksi. Näin jo pelkkä tuloilman suodatus voi myrkyttää huoneilman.

Aalto-yliopiston kunniatohtori, mikrobiologian professori Mirja Salkinoja-Salonen on lokakuussa 2016 julkaissut raportin nimeltä "Diagnostisia työkaluja rakennusten patologiaan". Tämä on mittava tietopaketti rakennusten ja ihmisten välisestä suhteesta kiinnostuneille. 

KEHITTYNEET RAKENTEET?


Puinen konttikattorakenne tuli Suomeen Ruotsista 1500-luvulla, jossa se oli jo hioutunut valmiiksi. Se oli käytössä muuttumattomana keskiajalta (esim. kirkot) 1920-luvulle (esim. kaupunkikerrostalot) asti.  Tämä rakenne on kehityksen huippua edelleen. Jos yksi osa pettää, toiset ottavat painoa vastaan. Se on kestävä, kun vain vesikatto pidetään kunnossa. Kuitenkin voi olla niin, että vaikka jokin rakenne toimii, se puretaan pois mikäli kukaan ei ymmärrä miten se toimii. Jos siis ei ajateltaisikaan millainen jokin on, vaan miten hyvin se jokin toimii! Jos esimerkiksi painovoimainen ilmanvaihto selitetään toisella tavalla, meillä on käytettävissä ihan mielettömän hyvä systeemi joka kommunikoi ulkoilman kanssa. Siinä ei ole hajoavia osia, se on äänetön ja se säästää tilaa sillä itse huoneet toimivat kanavina ja ilmavirtaukset ovat nopeudeltaan rauhallisia, sitä ei tarvitse uusia joka 20. vuosi,  ja niin edelleen. Painovoimainen ilmanvaihto ei tietenkään ole aina täysin hallittavissa. Hallinnan halu on yksi niistä seikoista, joka ajaa hengityskoneisiin ja kontrolloitavuuteen, vaikka koneellistettu systeemi toimisikin sitten huonosti.

Millaisia vaaroja sisältyy tekniikan integroimiseen? Tekniikka vanhenee nopeasti. Osat eivät välttämättä enää sovellu toisiinsa, kun jokin niistä on uusittava. Jos rakennuksessa kaikki toimii teknisesti, se ei ole toimintavarma. Tekniikka luo uudenlaisia riippuvuussuhteita ja muuttaa ratkaisuja kertakäyttöisiksi.

Vaikka laissa ei lue, että koneellinen ilmanvaihto olisi pakollinen, tällä hetkellä laskennallisten sääntöjen noudattaminen pakottaa siihen. Lähes nollaenergiamääräyksissä painovoimainen ilmanvaihto on nyt kuitenkin tulossa mahdolliseksi. Sen laskennalliseksi arvoksi on määritelty nolla. 

KIERRÄTYS?


"Recycling" merkitsee kierrätystä, jossa esim. lasipullot sulatetaan ja niistä tehdään uusia ilman, että tuotteen laatu heikkenee prosessissa. "Downcycling" merkitsee, että esim. vanhoista autojen turvavöistä valmistetaan käsilaukkujen olkanauhoja, ja näin luodaan turvavyölle vain yksi lisäaskel matkalla kaatopaikalle. Suomessa näille molemmille englanninkielisille sanoille on olemassa vain yksi käännös - meillä kierrätys tarkoittaa näitä molempia. 

EU on asettanut tavoitteeksi rakennusaineiden kierrätysasteen kohottamisen 70 %:iin vuoteen 2020 mennessä. Miten edes se toteutuu? Rakennusjätteiden tonnimäärät ovat tähtitieteellisiä. Jokainen kierrätysjärjestelmä on väliaikainen, eikä mikään niistä ole täydellinen. Vaikka kierrätys toimisi nyt 100%:sesti, se ei toimi siten enää kahdensadan vuoden kuluttua ja päätyy joka tapauksessa lopulta ympäristöön. Vain ongelmallisten materiaalien tuotannon lopettaminen pysäyttää negatiivisen kehityksen.

Entä tehokkuuden parantaminen? Onko rakentamisen ja kierrätyksen ongelmana tehokkuuden puute? Jos bensiinillä kulkeva auto saadaan kulkemaan 50 km lisää yhdellä litralla, se nähdään mielettömänä tehokkuushyppynä. Sellaisena, joka mielellään leimattaisiin ekologiseksi asiaksi. Mutta se ei poista bensalitran poltosta syntyvää ongelmaa. Jos tehokkuus nähdään tällä tavoin, häviää päämäärä näkyvistä.

Passiivitalo on tavoitteiltaan kuin avaruuspuku tai kuin hengityskoneella varustettu rapattu kylmälaukku. Vaikka se on ominaisuuksiltaan ihmeellinen, se kestää vain hetken ennen kuin se joutaa kaatopaikalle ympäristökuormaksi. Entä jos se saataisiin kestämään 100 vuotta tai vaikka 200 vuotta? Sekin on edelleen hirveän lyhyt aika ja turhaa, ellei mietitä rakentamisessa käytettäviä haitallisia materiaaleja.

Energiakin tehdään jostain aineesta tai otetaan talteen jollain aineella. Aurinkoenergia on määräämättömän runsasta ja kestävää - mutta paneeli ei. Se koostuu harvinaisista maametalleista ja muista ongelmallisista aineista. Vaikka energia on ilmaista, sen talteenotto ei ole.    

JATKUVA KASVU VAI KESTÄVÄ KEHITYS? 


Kestävän kehityksen käsite on raiskattu jo monella tapaa, sanoo Mattila ja jatkaa mainiten ottavansa siitä vielä "viimeiset irti" :

Onko kehitystä se, että ilmanvaihtoa voi ohjata kännykällä? Vai se, että otettaisiin käyttöön rakennusosa tai rakenne joka pysyy vakaana 100 vuotta ja on tehty ympäristölle haitattomista aineista? Mitä on kehittynyt verrattuna kehittymättömään? Kukaan ei tietenkään halua olla kehittymätön, kaikki haluavat olla kehittyneitä. Mutta onko kehitys vääjäämätöntä ja lineaarista? Keitä ovat ne, jotka pääsevät määrittelemään, mitä kehitys tarkoittaa? Sanalla "kehitys" on lukuisia piilomerkityksiä, jotka vaikuttavat asenteisiin. 

Kehitysmääritelmä liittyy arvoihin. Rakennusalan ammattilaisten koulutuksessa puhutaan arvoista harvoin, mikä on haitallista. Ei tiedetä, mistä numerot tulevat ja miten arvot niihin vaikuttavat. Lämpöhäviön tasauslaskelmankin luvut ovat peräisin jostain. Jatkossa E-luvutkin tulevat jostain. Niin kauan kuin käytännön ratkaisut johdetaan laskelmista, joiden syntyperästä ja arvopohjasta ei ole tietoa, ollaan vaarallisilla vesillä. Jos sen sijaan päästäisiin rakennusten "ruumiinavauspuolelle" ja selvitettäisiin asioita sieltä käsin, voitaisiin tulla valistuneemmiksi.

"If you can do it forever, it´s sustainable. If you can´t, it isn´t" (Bill Reed).

"Sustainability" ei ole sama kuin kestävä kehitys. Se on sama kuin ylläpidettävyys: 
  • Jos ekologisesti kestävän rakentamisen vaatimukset rikotaan, syntyy loputon määrä tiedostettuja ja tuntemattomia haitallisia seurauksia ja ongelmia. 
  • Jos ekologisesti kestävän rakentamisen vaatimukset täytetään, korjataan ja ennaltaehkäistään loputon määrä tiedostettuja ja tuntemattomia haitallisia seurauksia ja ongelmia.   
Arkkitehtien koulutukseen kuuluu nykyään lähinnä rakennuksen meikkaamista ja vaatetusta. Kun ne otetaan rakennukselta pois, löytyy sisältä samanlainen runko kuin 1970-luvulla. Nyt ollaan aivan eri tilanteessa kuin 1970-luvulla, mutta loputtomaan kasvuun luotetaan edelleen siitä huolimatta, että maailma on rajallinen. Vaikka lämmitysenergian kuluja on saatu pudotettua, syntynyt säästö syödään samaan tahtiin lisääntyneen sähköenergian kulutuksen kasvulla. 

Unohdetaan siis tunnepitoiset mielikuvailmaisut "vanha", "moderni", "kehittynyt", "kehittymätön", ja unohdetaan aikajana "ennen sotia" sekä "sotien jälkeen". Luovutaan historian painolastista. On aika tarkastella rakennusten tarkoituksenmukaisuutta niiden ikään katsomatta. Ja kriittisesti sitä, mitä tarkoituksia ne palvelevat. Hyväksi osoittautuneeseen satavuotiaaseen rakennustekniikkaan tukeutuminen tänään on tällöin tarkoituksenmukaista. Se EI merkitse paluuta menneeseen, jossa naisilla ei olisi äänioikeutta tai jossa liikuttaisiin hevosilla. Sillä ei ole mitään tekemistä tällaisten mielikuvien kanssa. Erinomaisiksi osoittautuneet massiivirakenteiset kerrostalomme eivät jääneet sotia edeltävään aikaan, vaan ovat kanssamme yhä tänään. Niissä vietetään täysin nykyaikaista elämää, vieläpä kestävämmissä puitteissa kuin tänään työn alla olevissa taloissa. Samanaikaisesti massiivitiilikerrostalojen rakentamista pidetään tänään Suomessa mahdottomana ja sanotaan, että muuraaminen on aivan liian kallista. Kuitenkin esim. Saksassa massiivitiilikerrostalojen teko on arkipäivää - eikä se ole sielläkään hyväntekeväisyyttä, vaan kannattavaa liiketoimintaa. 

"Traditio on tulen ylläpitämistä, ei tuhkien palvomista" (Gustav Mahler 1860-1911)
sunnuntai 1. tammikuuta 2017

Verkoston jäsenten tarinat; Armi Ahovaara

Armin luona on mukava käydä kylässä. Kodissa vallitsee värien, muotojen ja pintojen ajaton ja harkittu harmonia. Kardemummalla maustettu kahvi tuoksuu ja maistuu ihanasti, ja tarjoilua järjestelevää emäntää katsellessani tulen jälleen kerran ajatelleeksi, että siinä sitä on tyylikäs nainen. Vaatetuksen värit ja kuosit sopivat aina toisiinsa ja korostavat Armin persoonaa samalla aistikkaalla tavalla, millä hän on kodin tunnelmankin luonut.

Armi opiskeli ensin vaatetusalaa, josta hän siirtyi sisustusliikkeeseen myyntityöhön. Hän sekä myi että suunnitteli tekstiilejä. Sitten tuli 90-luvun alun lama ja vei työpaikan - "Onneksi!", lisää Armi - "sillä sen takia lähdin opiskelemaan Seinäjoen Ammattikorkeakouluun ja valmistuin Jurvasta vaatetusmuotoilijaksi. Aloin nähdä sisustuksen käytettävyyden yhtä tärkeänä kuin visuaalisuuden.   

Sisustusliikkeen myymälässä asiakkaina olleet seurasivat Armia kotiin. He alkoivat kysyä muutakin kuin ´karteekeja´, joten Armi laajensi suunnittelua itse tiloihin. "Minulle itselleni keittiö on tärkeä paikka, koska teen paljon erilaisia kokeiluja. Kun itse käyttää paljon keittiötä, ymmärtää mitä käytännöllisyys keittiöltä edellyttää ja osaa kehittää toistenkin keittiöitä käytön kannalta toimiviksi."

Sisustussuunnittelun lisäksi Armi tekee sisustamiseen ja pukeutumiseen liittyvää opetustyötä. "Se on hyvää vastapainoa yksinäiselle työlle. Tykkään jakaa tietoa ja taitoa isoille ryhmille". Armi suunnittelee myös teatteripuvustuksia. "Teatterissa vaatteilla on visuaalisesti iso merkitys. Näyttelijä saa roolistaan paljon enemmän irti, kun hänellä on siihen kuuluvat vaatteet. Näitä visuaalisia ja psykologisia rooleja ja vaikutuksia mietin myös sisustamisessa:  miten ihmisten persoonaa kuvaava ympäristö voi tukea ihmisten hyvinvointia? Sekä puvustuksessa että sisustamisessa lähtökohtana on kyseisen ihmisen elämäntapa ja makumaailma. On tärkeä löytää tasapaino olevan ja uuden välillä. Se vaatii suunnittelijalta kekseliäisyyttä, visuaalisuutta ja psykologista silmää. Tärkeintä on luoda toiselle jotain hänen näköistään, esteettisesti kaunista ja käytännössä toimivaa. "Jotakin mitä asiakas on aina halunnut, mutta ei ole sitä itse keksinyt."

Armi suunnittelee pääosin yksityiskoteja - kaikenlaisia - matkustaen paitsi kohteisiin, myös materiaalien perässä. Pääasiassa työt ovat Etelä-Pohjanmaan alueella, mutta tilauksia on toteutettu aina Leviltä Helsinkiin saakka. Työpaja on kotipihassa, mutta myös asiakkaiden luona ja matkalla sinne!


MITEN POHJALAISTALO SISUSTETAAN?

Armi on miettinyt asiaa perusteellisesti. "Pohjalaistalo voidaan sisustaa hyvinkin  monella eri tyylillä: perinteisesti, jopa museomaisen rustiikiksi - mutta hyvällä maulla yhtä hyvin vaikka funkis- tai minimalistiseksi ympäristöksi. Se mikä olisi haaveena joskus tehdä, on juuri minimalistinen tai funkistyylinen pohjalaiskoti, koska ne ovat haasteellisimmat vaihtoehdot! Toteutuksen onnistuneisuus riippuu aivan siitä, miten yhdistää erilaisia elementtejä niin, että talon henki kuitenkin säilyy. Henki on vahvasti siinä, että arkkitehtuuri on perinteistä mallia. Se näkyy huonejaossa, ikkunoiden rytmityksessä, seinissä, lattioissa, ovissa, kiintokalusteissa, tulisijoissa...  myös luonnonmukaiset materiaalivalinnat ovat osa pohjalaistalon henkeä. Tärkeintä pohjalaistalon tilan luomisessa on henki, jossa on konstailematonta komeutta." 

Armi kertoo, että sisustamistyyliä ohjaa ensisijaisesti olemassa oleva materiaali. Se tukee talon uutta tyyliä ja tuo sisustukseen kerroksia, tarinaa ja kiinnostavuutta. Kalusteita voi sijoittaa uudelleen huoneesta toiseen ja sitten voi miettiä miten täydennetään. "Jos talossa esimerkiksi on rouheita ja vanhoja pintoja, niitä vasten voi hyvin sijoittaa modernejakin kalusteita - ja päinvastoin. Ne sopivat keskenään, koska ne luovat jännitettä. Uudentyyppisen sisustuksen tuominen pohjalaistaloon voi tuoda parhaimmillaan uusia keksintöjä, joita ei ole nähty aikaisemmin". 

"Otan aina huomioon asukkaiden omat toiveet. Ensin inventoidaan olemassa oleva ja mietitään, mikä siitä on tarkoitus säilyttää ja mistä voisi luopua. Mietitään tilojen käyttötarkoitus ja käytännöllisyys arjen sujumisen kannalta - mikä asunnossa toimii hyvin ja mikä ei toimi. Pohditaan, onko säilytystiloja tarpeeksi ja missä niitä kenties tarvittaisiin lisää. Katsotaan, onko valaistus riittävä. Entä onko tiloja, joita ei käytetä paljon tai toisia tiloja, jotka ovat käyneet ahtaiksi - niitä voisi kenties muuttaa toiminnallisesti keskenään? On harmillista, jos talossa on saleja toinen toisensa perään mikäli osa niistä on käytössä vain jouluna, ja päivittäin tarvittavat tilat survotaan vaatekaappiin. On siis mietittävä, onko kaikella paikkansa ja toimivatko tilat parhaalla mahdollisella tavalla".

Uuden sulauttaminen vanhaan ja vanhan uuteen vaatii syvällisempää ajatusta. Kunnostusten yhteydessä voi tulla yllätyksiä, ja usein joudutaan tekemään kompromisseja. Rakenteet ja pintamateriaalit Armi haluaisi säilyttää, edes suurimmaksi osaksi jos mahdollista. Käytännöllisyys huolestuttaa. Esimerkiksi korkoossängyt on tarkoitettu nukkumiseen, mutta jos niissä ei nukuta eikä niille ole kehitetty uutta käyttöä, ne vievät tilaa turhaan. "Jos ne ovat yhä paikallaan, ne on kiva säilyttää - mutta onko tarpeen tuoda niitä takaisin, jos niitä ei aiota käyttää alkuperäiseen tarkoitukseensa? Perinteisiä elementtejä voi säilyttää nykypäivän asumisen vaatimukset huomioiden myös tuomalla uusi ja vanha rehellisesti rinnakkain. Vaikein taiteen laji on yhdistää uusi ja vanha niin, että jokaisessa huoneessa ja koko talossa säilyy punainen lanka ja tasapaino. Jos johonkin tilaan on tuotu uutta ja modernia, olisi sitä tasapainon vuoksi oltava samoin muissakin tiloissa". 

"Värit ovat erittäin tärkeitä. Värien ja kuosien on oltava sovussa keskenään ja talon hengen kanssa. Tai sitten voi rikkoa tyyliä tyylillä. Väreillä luodaan tunnelma ja niillä sidotaan kirjavia kokoelmia yhteen. Värit voivat olla ihmisen henkinen voimavara. Silloin niiden pitää olla juuri kyseisen ihmisen tarpeiden mukaisia".  

Entä miten Armi näkee pohjalaistalokulttuurin vahvistamisen mahdollisuudet?

"HISTORIASTA ON OTETTAVA TULI EIKÄ TUHKA!"


vastaa Armi. "Terveellinen rakentamistapa on pohjalaistaloihin ja yleensä perinteiseen rakentamiseen liittyvä ehdoton hyöty. Uskon, että se tulee vielä muuttamaan nykyisiä rakennuskäytäntöjä". Armi on pannut merkille oman kulttuuriperinnön arvostuksen nousun. "Uhka kuitenkin on, että termiä ´pohjalaistalo´ käytetään vähän miten sattuu. Ei se punamullalla maalattu talo ole vielä pohjalaistalo. Tällainen oikominen vääristää asioita. Perinteinen rakentamisen tapa paikallisine piirteineen sopii koko Suomeen, mutta juuri pohjalaistaloon liittyvä terminologia ja ominaispiirteet eivät toimi samalla tavoin kaikkialla". 

Mikä olisi ihannetilanne pohjalaistalokulttuurin vahvistamisen kannalta? Armilla on vastaus valmiina: "Se olisi tilanne, jossa suunnittelu lähtee kokonaisesta pohjalaistalomiljööstä, jossa on mietitty millaiseen nykypäivän käyttötarkoitukseen kukin rakennus tulee niin, ettei miljöön visuaalisuus siitä kärsi. Tällaisissa miljöissä sitten olisi rakenteeltaan terveitä ja pitkäikäisiä taloja, joissa kaikki nykypäivän toiminnot yhdistyisivät juuri oikeaan määrään perinteistä pohjalaistalon henkeä". 

Sitten juodaan vielä yksi kupillinen kardemummakahvia ja tuumitaan asioita, kunnes Armi arvoituksellisesti lisää vielä yhden asian: "Uudenlaiseen pohjalaistalon sisustukseen ei ole vielä reseptiä...  siihen vaaditaan ihan uusien mallien luomista". Veikkaan, että niitä on Ilmajoen suunnalta tulossa.